marinegenomics.org

Ännu större ökning efter ändringen av administration

Då pappersarbetet blev eliminerat för de privatpersoner som ville ha hemstädning så var det tre gånger så många som ville ha dessa tjänster. Allt från strykning av kläder, till putsning av fönster och liknande sattes det igång med i de svenska hemmen. Det var så många som 7307 personer bara i Uppsala som ville ha hemstädning andra året efter införandet av RUT.

RUT avdraget och dess ekonomiska situation såg ut på det viset att det hade gått från 6 miljoner i RUT avdrag till 30 miljoner.

Ju mer åren går så ökar efterfrågan med en jämn takt och man ser att det är fler och fler människor som väljer att anlita hushållsnära tjänster som är berättigade till RUT-avdrag. Dock så ser man också att de företag som erbjuder tjänster så som hemstädning höjer sina priser då det kommit in en kraftig priskonkurrens företagen emellan.